Impressum
Schoeller Textil GmbH & Co KG 
Jülicherstrasse 12
52389 Niederzier
Telefon: +49 2428 820
Telefax: +49 2428 82124
E-Mail: [email protected]

Sídlem Komanditní společnosti je  Niederzier
Rejstříkový soud Düren HRA 2819
Osobně ručícím společníkem je  
Schoeller Textil Verwaltungs GmbH se sídlem Niederzier 
Rejstříkový soud  Düren HRB 5168
Jednatel společnosti: Viktor Netzer 
DIČ.     DE255747703 
IČO.     207/5810/0228 
S vyloučením odpovědnosti 

Schoeller Textil GmbH & Co KG neustále aktualizuje informace na svých internetových stránkách. I přes veškerou pečlivost mohlo dojít ke změnám údajů. Odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a úplnost uveřejněných informací proto nemůžeme převzít.
Dále si vyhrazuje Schoeller Textil GmbH & Co KG právo změny nebo doplnění přístupných internetových stran provádět bez předchozího oznámení.

Autorské právo

Obsah a struktura internetových stran Schoeller Textil GmbH & Co KG jsou chráněna autorským právem. Kopírování informací nebo dat ke komerčním účelům, zvláště pak používání textů, částí textů nebo obrazového materiálu, podmiňuje předchozí souhlas ze strany Schoeller Textil GmbH & Co KG. Pokud jinak nezadáno, jsou všechny chráněné znaky na internetových stranách Schoeller Textil GmbH & Co KG ochrannými známkami. 


Na těchto webových stránkách uvedené osoby se staví jednoznačně proti jakémukoli komerčnímu užívání a předávání jejich osobních dat dle § 28 BDSG. 
| Legal Disclamer | Copyright © 2008 Schoeller Textile |